Обявиха нов търг за е-правителство

Нова обществена поръчка за изграждането на електронно правителство обяви Министерството на държавната администрация и административната реформа. Кандидатите трябва да представят до 22 октомври офертата си за разработване и внедряване на услуги в електронен вид и да изградят три териториални центъра на е-правителството - в София, Варна и Сливен.
Деница Ватева Нова обществена поръчка за изграждането на електронно правителство обяви Министерството на държавната администрация и административната реформа. Кандидатите трябва да представят до 22 октомври офертата си за разработване и внедряване на услуги в електронен вид и да изградят три териториални центъра на е-правителството - в София, Варна и Сливен. Центровете трябва да осигурят интегрирана технологична инфраструктурна рамка. Тя ще служи за реализация на електронните услуги на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт на базата на Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и Единна среда за обмен на документи. Изпълнението на проекта трябва да приключи за три години, като ще се реализира на три етапа. Първият етап включва изграждането на технологичната инфраструктура на взаимосвързаните мрежови опорни точки на регионалните центрове и развитие на електронни услуги. Вторият етап трябва да осигури надеждността на системата, а третият - експлоатацията на опорните точки. След реализирането на проекта се очаква да намалеят административната тежест, разходите по обслужването и да се осигури по-добра координация между различните звена в администрацията.

Станете почитател на Класа