След въглищата и петрола инвеститорите погнаха и месото

След въглищата и петрола инвеститорите погнаха и месото
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    14.12.2019
  • Share:

Инвеститорите вече започват да отправят към доставчиците на месо предупреждение, което вече отправиха към представителите на въгледобивната промишленост - постигнете по-добър напредък в борбата с изменението на климата или рискувайте акциите ви да бъдат избягвани, предава Bloomberg.

Заплахата от разпродажба на финансовите инструменти, емитирани от представителите на сектора на животновъдството - един от водещите виновници за в глобалните вредни емисии - нараства, тъй като управителите на активи увеличават контрола върху устойчивостта и въглеродния отпечатък на своите портфейли.

"Възможно е да станем свидетели на явление, при което инвеститорите да решат да не инвестират в животновъдни компании или месопреработватели", заяви Стефан Сусан, портфолио мениджър в Amundi Group’s CPR Asset Management. "Ако сте инвестирали в животновъдни компании, вашиятвъглероден отпечатък ще бъде твърде висок", добави той.Свързаните със селското стопанство отрасли са на второ място след сектора на енергетиката по отношение нивото отделяни вредни емисии. Отглеждането на животни представлява около 15% от общия обем на вредни емисии в световен мащаб, тъй като кравите отделят метан, а отглеждането на соя за животните допринася за обезлесяването. Инвеститорите казват, че фактори като хуманното отношение към животните, популярността на веганството и по-малкото консумация на месо в САЩ. и Европа ще прекроят хранителната индустрия за години напред.

 

 

 

Управителите на активи вече предприемат действия срещу компании в хранително-вкусовата промишленост. Legal & General тази година заяви, че нейният фонд Future World ще продаде акциите на производителя на месо Hormel Foods Corp. и търговеца на дребно Kroger защото те не правят необходимото за справяне с рисковете, свързани с изменението на климата.

Storebrand Asset Management планира да продаде акции и облигации на определени компании до 2025 г., освен ако те не постигнат напредък в изработване на стратегия за справяне с влиянието на снабдителните им вериги върху обезлесяването. Агробизнес гигантът Cargill и 12 други компании са поставени в черния списък на компанията за управление на активи поради дейности, които са в конфликт с целите за устойчиво развитие.

Хранителният сектор „не е начело на дебата за климата, но очакваме да се включи по-активно в разговорите“, каза Катрин Огдън, мениджър на отдела за устойчиво развитие и отговорни инвестиции в Legal & General. „Ако този сектор не се развива, ако използването на земята и селскостопанските практики не се променят, тогава няма да постигнем целите си за климата. Нещо трябва да се промени", добави тя.

Засега инвеститорите са насочили усилията си към целта да накарат компаниите да оповестяват повече информация. Проучване на инвеститорската мрежа FAIRR посочва, че около три четвърти от производителите на месо и млечни продукти не разкриват почти никаква информация за емисиите, произтичащи от тяхната дейност и веригите им за доставки.

Инвеститорските действия в сектора на месото няма да са същите като при въглищата, които губят пазарен дял заради повишаващата се употреба на възобновяемите енергийни източници. Консумацията на протеини от заместители, като например изкуствено месо, представлява само малка част от пазара.

„Имаме различни възгледи по отношение на протеините и по други въпроси като въглищата“, заяви Ян Ерик Согестад, главен изпълнителен директор на Storebrand. „Въпросът е сложен. Нуждаем се от протеини сега, ще имаме нужда от протеини и в бъдеще", допълни той.

 

Радостина Ивчева, редактор Божидарка Чобалигова

Станете почитател на Класа