КРС увеличава таксите за телефонни номера

Нови по-високи цени за предоставяне на телефонни номера на операторите на мобилни и фиксирани услуги е подготвила Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Тарифата все още е само проект, но е получила одобрението на комисията и в момента е публикувана за обществено обсъждане на сайта на регулатора. Новите цени на таксите, които КРС събира от операторите, бяха публикувани на 31 юли. БТК и мобилните оператори трябва да изпратят становищата си до 30 дни.
Нови по-високи цени за предоставяне на телефонни номера на операторите на мобилни и фиксирани услуги е подготвила Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Тарифата все още е само проект, но е получила одобрението на комисията и в момента е публикувана за обществено обсъждане на сайта на регулатора. Новите цени на таксите, които КРС събира от операторите, бяха публикувани на 31 юли. БТК и мобилните оператори трябва да изпратят становищата си до 30 дни. Според новата тарифа са всеки национален 8-цифрен номер, каквито имат абонатите на БТК и алтернативните оператори, вече ще се плащат по 28 ст. на година. Досега за тях регулаторът събираше годишна такса по 20 ст. Цената на всеки джи ес ем номер, който е с 9 цифри вече ще бъде 20 ст. Така "Мобилтел", "Глобул" и "Вивател" ще плащат с 6 ст. повече, отколкото досега. "Наблюдаваме голямо разхищение на номера от операторите, които резервират номерационен капацитет, а след това не го ползват." Така от КРС се мотивираха за повишението на годишната такса. По данни на регулатора най-много пари за предоставени номера плаща БТК. По около 1,4 млн. лева плащат двата мобилни оператора "Мобилтел" и "Глобул", които вече са получили блокове от по 10 млн. номера. С новите такси тази сума ще нарасне на 2 млн. лева. Значително е увеличението и при таксите за номерата за достъп до услуги, които започват с кодове 700, 800 и 900, които поскъпват съответно от 50 ст. на 3 лв., от 1 на 3 лв., от 2 на 5 лв. От КРС очакват съпротива от страна на операторите по места от новата тарифа. В същото време напомнят, че цената на честотния ресурс за мобилни мрежи, въпреки че не е променяна от десетина години, се запазва както досега. Според новия проект таксата за 1 мегахерц за GSM мрежа е 90 хил. лева, а по UMTS стандарта - по 100 хил. лева. Нови цени ще има и при таксите, които плащат радиата за разрешената мощност на излъчване. Те също не са променяни отдавна, но според регулатора собствениците на радиостанции обявяват по-малка мощност, за да плащат по-малко. Освен за телекомуникационните оператори е предвидено и увеличение на таксите за радиолюбители, като досегашните се увеличават с по 5 лева. Проектът за новите тарифи е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Новоприетият закон въвежда в България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите, съобщават още от КРС. Михаил Рангелов

Станете почитател на Класа