Брюксел плаща за изграждането на железопътен GSM оператор

Европейският съюз ще финансира целево изграждането на телекомуникационна мрежа към НК „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това съобщи за в. „Класа“ Симеон Ананиев, директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ към министерството на транспорта. Цялата стойност на проекта е 560 млн. евро.
Европейският съюз ще финансира целево изграждането на телекомуникационна мрежа към НК „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това съобщи за в. „Класа“ Симеон Ананиев, директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ към министерството на транспорта. Цялата стойност на проекта е 560 млн. евро. Българската железница започва изграждането на Интероперативна европейска система за управление на железопътния транспорт (ERTMS). Страната ни е задължена да внедри системата най-късно до 2015 г. по 19-те най-натоварени железопътни линии. Това задължение произтича от решение на Европейската железопътна агенция (ERA). Срокът за предаване на плановете в централата на ERA във Франция изтича на 28 септември. Според Ананиев агенцията ще изпрати плана преди края на предвидения срок. В този контекст е и съобщеното от министъра на транспорта Петър Мутафчиев разделяне на НКЖИ на три компании. Според плана телекомуникациите също ще се отделят във фирма. Тя ще кандидатства за ново лицензиране като телекомуникационен оператор в КРС с нови параметри на дейността си. В момента НКЖИ има лиценз за оператор, но той засяга само дейността й като превозвач, и не прадполага телекомуникационна дйност. Замисълът на транспортното министерство е новата компания да изгради GSM-R система на базата на съществуващата комуникационна инфраструктура на НКЖИ и да изпълнява и функциите на телекомуникационен оператор. Възможно е новата компания или част от нея да бъде предложена за приватизация, но засега този въпрос не е обсъждан. ERTMS системите са базирани на системата GSM-R, която е разработена от Европейския институт по стандартите в комуникациите и е част от стандарта GSM. Идеята е да се създаде възможност за общо опериране по жп-мрежата, разположена на територията на ЕС, така че по нея да се улесни максимално преминаването от една в друга страна и да не се затруднява от различия в технологичната и нормативната база, сигурността, безопасността, контролът и управлението на влаковете. България също е включена в процеса, като ERTMS задължително трябва да обхване първо седемте трансевропейски коридора, които преминават през нея. Според системата GSM-R влаковете ще се регистрират като абонат и ще се следят едновременно най-малко от две клетки. Това дава възможност за постоянна комуникация между локомотива и диспечерския апарат, чиято функция може да бъде поета от единен управляващ център за следене на движението по цялата жп мрежа. В момента движението по жп-линиите се следи от множество диспечерски апарати, използващи различни системи и стандарти за управление, разположени в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица. Внедряването на системата вече е започнало в участъка Пловдив – Свиленград, чиято модернизация се финансира от Оперативната програма „Транспорт“ и се извършва от гръцката компания „Терна“. Следващия етап от изграждането на ERTMS ще бъде по Европейските транспортни коридори IV (Дрезден-Будапеща-Видин-София-Солун) и IX (Хелзинки-Киев-Букурещ-Русе-Александруполис)На тяхното трасее намират жп-линиите Видин – Кулата и Русе – Подкова. Системата трябва да бъде завършена успоредно със завършване на строежа на Дунав мост – 2. Уточняването на детайлите ще стане в края на август на работна среща между жп-администрациите на България и Румъния. Дейностите по превозите на железниците ще заемат малка част от капицитета на новия телекомуникационен оператор. С останалата част компанията ще може да предлага услуги за населението. Според експерти БДЖ ще е много улеснена за това, тъй като нейните линии са разположени в самите населени места и не се налага изграждане на долънителни отклонения от мрежата. Засега не е ясно дали ще предлага телефония и за битови абонати или само за бизнес-дейности. По всяка вероятност компанията-майка ще отдава под наем линии, а може да извършва дейности и за доставка на Интернет. Възможно е и да конкурира БТК в преноса на данни между големите градове.

Станете почитател на Класа