Спадът в строителството продължава и през 2011 г.

През цялата 2011 г. са издадени общо 4799 разрешителни за строеж на жилищни сгради – през първите три месеца 951, през вторите - 1319, през третото тримесечие – 1335, и в края на годината – 1194, показаха данни на НСИ. Ако се погледне общият брой разрешителни през последните години обаче, се оказва, че строителството на жилища остава свито. През 2010 г. те са били 4891, през 2009 - 6428, а през пиковата 2008 г. два пъти повече, отколкото през 2011 г. - над 10 100 разрешителни.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни
за строеж на 1194 жилищни сгради с 2945 жилища в тях и с 414 419 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 56 административни сгради/офиси с 60 460 кв. м РЗП и на 1563 други сгради с 639 300 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ намаляват съответно с 10,6 и 5,5%, докато жилищата в тях се увеличават с 16,0%. Административните сгради са по-малко с 8,2%, но общата им застроена площ нараства със 147,5%, докато при другите сгради е регистрирано увеличение на броя с 9,1%, а съответната им РЗП намалява със 7,1%.
Въпреки че на годишна база се отчита ръст, спрямо периода юли-септември позволенията за ново строителство на жилищни сгради са отбелязали спад от 10,6 на сто. С 5,5% е намаляла и застроената им площ. Жилищата, от друга страна, са се увеличили с 16%. При административните сгради понижението е било 8,2 на сто, но общата застроена площ е със 147,5% нагоре. Най-много разрешителни за нови жилищни постройки са издадени в Бургас (186), София-град (137), София (111), Варна (110) и Пловдив (97). Най-малко са дадени в Монтана (5), Смолян (11), Търговище (12), Силистра (13), Кърджали и Плевен - съответно по 14.
Според данни на пазарните наблюдатели от Buildecon, цитирани от darikfinance, 2011 г. е дъното в спада на строителната продукция в България. Основание да мислят това им дава забавянето на понижението – спадът през 2010 г. е по-умерен от спада през 2009 г., същото е вярно и за 2011 г. спрямо 2010 г. Така че „секторът ще започне да се възстановява през 2012 г.“

Станете почитател на Класа