България с най-голям срив на строителството в ЕС

България отново поведе в класация по спад. Този път страната ни отчита най-сериозно понижение в Европейския съюз (ЕС) при строителната продукция, показаха данните на Евростат за декември. През изминалата година строителството у нас е намаляло с 33,3%.
Сериозни спадове са регистрирани още в Словакия /-19,7%/ и Словения /-18,8%/. Сред страните, за които има налични данни, на годишна основа строителната продукция е намаляла в 10 държави, сред които Холандия, Франция, Швеция и Португалия.
С ръст приключват годината само три страни - Испания – от 7,5 на сто, Полша – с 2,5%, и Чехия – с 2,3%. На годишна база през декември строителната продукция в ЕС пада с 3,3% и с 3,1% в страните, ползващи еврото. За периода декември 2009-декември 2008 г. сградното строителство отчита спад от 4% в еврозоната и 4,9 на сто в ЕС, а гражданското пък се увеличава 1,4% в еврозоната и с 5 на сто в съюза.
Добрата новина е, че на месечна база строителната продукция и във валутната общност, и в ЕС се отлепва от рекордно ниските си нива и започва слабо да върви нагоре през декември 2009 г. Данните на Евростат показват, че продукцията в сектора се повишава през декември с по 0,5 на сто и в еврозоната, и в ЕС-27. През ноември спадът съответно беше 0,8% и 0,4%. Сред страните, за които има налични данни, строителната продукция намалява спрямо предходния месец в 11 държави и нараства само в Румъния – с 6,9 на сто, и в Испания – с 6,2%. Най-големите спадове са отново в Словакия - с 11,3%, Словения – с 8,1 на сто, и България – със 7,9%.
Данните на европейската служба за огромния срив у нас съвпадат с информацията на НСИ, която излезе преди дни - при сградното строителство НСИ отчете спад на произведената продукция с 42,7%, докато при гражданското строителство намалението е 12,7%. През 2008 г., когато беше пикът на строителството у нас, официално заетите в сектора бяха 263 хил. души. След разгара на кризата в България броят на работещите намаля и към края на годината бяха съкратени около 70 хиляди. Според изчисления на строителната камара тази тенденция ще се запази още няколко месеца и до април броят на работниците, които ще трябва да търсят реализация другаде, ще се увеличи до над 100 хиляди души.
Огромен е и броят на компаниите, които не подновиха регистрацията си през миналата 2009 г. Това са около 1500 фирми. Голяма част от тези дружества са от подсектора на жилищното строителство. Прогнозите за тази година са компаниите, преустановили дейност, да се увеличат с още 1000.

Станете почитател на Класа