70% спад на разрешителните за нови жилища за година

През четвъртото тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 45,2% по-малко, а жилищата в тях са намалели с 69,6% спрямо същото тримесечие на 2008 г. Това е най-силният спад на годишна база от началото на кризата в сектора, като през предишното тримесечие пониженията бяха съответно 35% за жилищните сгради и 60,5% за жилищата в тях, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).
За година административните сгради намаляват с 37%, а другите видове сгради - с 25,4%. При всички видове сгради е регистриран спад и на застроената площ, съответно при жилищните - със 70,5%, при административните - със 73,9%, а при другите сгради - с 41,5%, съобщават от НСИ. През четвъртото тримесечие на 2009 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас (155), София-град (150) , Пловдив (143), София-област (141) и Варна (128). Най-много жилища предстои да бъдат започнати в София (столица) - 773, Варна - 604, Пловдив – 450, и Бургас - 419.
През четвъртото тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилищата в тях намаляват с 24,7%, а застроената им площ - с 23,9%, спрямо предходното тримесечие. Тогава местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1343 жилищни сгради с 3921 жилища в тях и с 513 059 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 63 офиса с 28 903 кв. м РЗП и на 1142 други сгради със 745 449 кв. м РЗП. За тримесечие административните сгради са намалели с 25%, а спадът на РЗП е с 47,1%. Другите сгради намаляват с 11,4%, а тяхната РЗП се увеличава с 20,6%.

Станете почитател на Класа