БЕХ записа увеличение на третата си емисия еврооблигации

БЕХ записа увеличение на третата си емисия еврооблигации
  • Written by:  classa
  • Date:  
    26.07.2018
  • Share:

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от 7 години, съобщиха от холдинга.

С настоящото увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време. Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса. Постигнатото увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари. С увеличението на емисията облигации, БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа, считано от 4 юли 2018г.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през месец ноември 2018 г.

Станете почитател на Класа