Добри перспективи пред среброто

След продължилия близо шест месеца спад в цената на среброто поради несигурността на световните финансови пазари ценният метал може да е в началото на обръщане на тренда, коментират пазарни специалисти.
След продължилия близо шест месеца спад в цената на среброто поради несигурността на световните финансови пазари ценният метал може да е в началото на обръщане на тренда, коментират пазарни специалисти. От началото на годината цената на среброто е загубила близо 7 % от стойността си до ниво малко над 12 долара за тройунция след пика си през февруари, когато почти достигна психологическите 15 долара за тройунция, съобщава profit.bg. Цената на среброто, макар и до голяма степен обвързана с тази на златото е значително по-волатилна и се подчинява и на редица други фактори. Металът е както благороден, така и използван широко в индустрията, поради което посоката на икономиката е предопределяща за него, освен използването му като „хеджиращ инструмент“ срещу инфлацията. В същото време за разлика от златото среброто се търгува в значително по-малки по обем количества, което предопределя и силната му волатилност. Нестабилността на световните финансови пазари през последните няколо седмици, продиктувана от опасенията за ипотечния пазар в САЩ, до голяма степен предопредели слабостта при цените на златото и среброто. Несигурността обаче има и друго лице, а именно пренасочване на част от фондовете на инвеститорите към активи, смятащи се за алтернативни на фондовите пазари, част от които е и среброто. Някои анализатори коментират, че цената на среброто има потенциал за по-нататъшно силно поскъпване, като тези на повечето от металите са се утроили през последните няколко години, докато цената на среброто е нараснала едва два пъти. Цените на повечето метали се движат в унисон с развитието на световната икономика и всяка нейна слабост води до понижението им. Цената на златото и среброто обаче до голяма степен се предопределя от инфлацията, както и движението на щатската спрямо останалите основни валути. С нарастване на очакванията за постепенно понижение на лихвите в САЩ към края на годината доларът усеща низходящ натиск спрямо останалите основни валути, което безспорно предоппределя и добри перспективи за цената на златото и среброто.

Станете почитател на Класа