Платежният баланс на България излезе на плюс с близо 1,2 млрд. евро

Платежният баланс на България излезе на плюс с близо 1,2 млрд. евро
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    21.10.2018
  • Share:

Текущата и капиталовата сметка на България през август е 1,197 млрд. евро. Година по-рано страната пак отчете излишък – 908,1 млн. евро, което показва повишение на излишъка, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Изчисленията са направени при БВП в размер на 52,792 млрд. евро за 2018 г. (прогноза на БНБ) и 50,429 млрд.евро за 2017 г. (данни на НСИ от 7 март 2018 г.).

За първите осем месеци на тази година текущата и капиталовата сметка е на плюс с 2,364 млрд. евро, като през периода януари – август миналата година отново беше на положителна територия, но в доста по-голям размер – 3,349 млрд. евро

През август салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1,062 млн. евро при излишък от 861,4 млн. евро година по-рано, изчислиха в централната банка.

В периода януари – август  текущата сметка е на плюс с 1,972 млрд. евро, като година по-рано излишъкът беше много по-голям – 3,028 млрд. евро.

 

1aqqqqw

 

Данните на БНБ показват, че търговското салдо за август е на минус с 52,6 млн. евро, докато дефицитът за същия месец на миналата година възлезе на 73 млн. евро.

За осем месеца търговският баланс е на отрицателна територия с 1,938 млрд. евро, при дефицит от 337,6 млн. евро за същия период на 2017 г.

Износът на български стоки през август възлиза на 2,367 млрд. евро, като се повишава с 99,2 млн. евро (4,4%) в сравнение с година по-рано. В периода януари – август експортът възлиза на 17,405 млрд. евро, като намалява със 155,6 млн. евро (0,9%) в сравнение с осемте месеца на 2017 г. На годишна база обаче той расте с 19%.

Вносът на стоки за август е 2,419 млрд. евро, като като за една година се увеличава с 3,4% (78,8 млн. евро).
За първите осем месеца импортът е на стойност 19,343 млрд. евро и расте с 8,1% (1,445 млрд. евро) спрямо същия период на 2017 г.  На годишна база вносът от януари – август 2017 г. нараства с 15,9%.

Салдото по услугите е на плюс с 816,6 млн. евро, като преди година също беше положително –  771,8 млн. евро.

За периода януари – август салдото е на положителна територия и възлиза на 2,568 млрд. евро.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на плюс с 37,8 млн. евро, докато преди година беше на минус с 27,7 млн. евро.

За януари – август 2018 г. салдото е на минус с 210,3 млн. евро.

Данните на централната банка показват, че салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) излиза на плюс с 260,6 млн. евро.

За първите осем месеца на тази година салдото е положително в размер на 1,552 млрд. евро.

В БНБ изчисляват, че капиталовата сметка през август е на плюс със 134,8 млн. евро, а за периода от първите осем месеца на годината е положителна – 392 млн. евро.

Финансовата сметка е с 671,1 млн. евро повече в сравнение с миналия август. От януари до август тя е на плюс с   2,348 млрд. евро.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 22,2 млн. евро при отрицателно салдо от 165,5 млн. евро за август 2017 г. От януари  до август 2018 г. то е положително в размер на 56,5 млн. евро.

Преките инвестиции – активи са се повишили с 55 млн. евро, докато увеличението през август 2017 г. беше с 40,3 млн. евро. От януари до август годишният ръст е с 617,4 млн. евро.

Преките инвестиции – пасиви са едва 32,8 млн. евро повече през август, докато увеличението през същия месец на миналата година беше 205,8 млн. евро. За осем месеца ръстът им е с 560,9 млн. евро, като година по-рано отбелязаха повишение с 885,1 млн. евро.

Резервните активи на БНБ се повишават с 230,5 млн. евро през август. Година по-рано увеличението беше с 680,8 млн. евро. От януари до август те нарастват с 374,6 млн. евро, докато преди година отбелязаха ръст с 644,6 млн. евро.

Станете почитател на Класа