Продължава спадът на лихвите по депозитите и през януари

Продължава спадът на лихвите по депозитите и през януари
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    28.02.2020
  • Share:

Лихвите по депозитите, които бизнесът направи през януари 2020 г., намаляха без изключение на годишна база, като на месечна останаха на същите нива с малки изключения, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). При спестяванията на домакинствата, които сключиха договори с банките в първия месец на тази година, също има намаление в сравнение с година по-рано.

 

                                      ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

 

Лихвени проценти по нов бизнес

През януари средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матуритет в левове през януари 2020 г. в сравнение с година по-рано спада с 0,05 пр.п. до 0,04%, а по тези в евро – с 0,13 пр.п. до ниво близо до 0,00%. На месечна база средната лихва на тези спестявания в левове намалява с 0,01 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,04 пр.п.

При домакинствата  през миналия месец има годишен спад на средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро с 0,02 пр.п. съответно до 0,14% и 0,15%. В сравнение с декември 2019 г. средната лихва на спестяванията с договорен матуритет в левове спада с 0,03 пр.п., а по тези в евро – с 0,06 пр.п.

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

 

 

Лихвени проценти по салда

При фирмите средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през януари намалява на годишна база с 0,01 пр.п. до ниво близо до 0,00%, а по тези в евро – с 0,01 пр.п. до -0,01%. В сравнение с януари 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,02 пр.п. до 0,11%, а по тези в евро остава непроменен на ниво от 0,15%.

 

                                 ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

 

 

През януари 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро на домакинствата на годишна база остават почти без промяна на нива от 0,02 пр.п.

При спестяванията с договорен матуритет в левове средната лихва спада с 0,06 пр.п. до 0,22%, а по тези в евро – с 0,05 пр.п. до 0,20%. В сравнение с миналия месец средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0,23 пр.п. до 0,30%, а по тези в евро – с 0,53 пр. п. до 0,61%.

 

                                              ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

 

 

Станете почитател на Класа