Новите в BG 40 влязоха на червено

Мирослав Иванов От понеделник съставът на широкия индекс, измерващ фондовата ни борса – BG 40, е обновен за пореден път. В него влязоха осем нови дружества. Това са „Еврохолд“ АД, „Оловно-цинков комплекс“ АД, „Чугунолеене“ АД, Българо-американска кредитна банка (БАКБ), „Спарки Елтос“, Параходство „Българско речно плаване“(ПБРП), „Фазерлес“ и „Захарни заводи“.
От понеделник съставът на широкия индекс, измерващ фондовата ни борса – BG 40, е обновен за пореден път. В него влязоха осем нови дружества. Това са „Еврохолд“ АД, „Оловно-цинков комплекс“ АД, „Чугунолеене“ АД, Българо-американска кредитна банка (БАКБ), „Спарки Елтос“, Параходство „Българско речно плаване“(ПБРП), „Фазерлес“ и „Захарни заводи“. „Влизането на компания в познат за инвеститорите индекс много често е съпровождано със значително повишение на акциите на дадената компания, което понякога е и краткосрочно. От една страна, тя става по-високоликвидна поради факта, че имиджът й се подобрява, а много често и поради това, че на някои инвестиционни фондове им е позволено да търгуват само компании - членки на определени индекси“, коментира Васил Банов от „Варчев финанс“. „Естествено, важно е да се уточни, че това се случва предимно на развитите пазари и при индекси, широко разпознавани от инвеститорите“, допълни той. От таблицата можем да видим, че от момента на обявяването на влизането новите дружества до последния ден, в който са се търгували, без да са членки на широкия индекс, основната част от тях са регистрирали понижение. „Това наистина е доста странно. Нека не забравяме обаче, че влизането на дружеството съвпадна по време със световната финансова криза. За някои от компаниите обаче натежаха негативните очаквания за предстоящите обявявания на отчети“, каза Любомир Георгиев от инвестиционния посредник „Юг маркет“. Изключение от отбелязаната тенденция са акциите на „Чугунолеене“, поскъпнали с близо 2,6 %, както и тези на „Фазерлес“, добавили 7.9 % от стойността си. „Трябва да се има предвид и фактът, че на пазара съществуваха спекулации относно това кои ще са новите компании, които ще влязат в индекса, още седмици преди това“, добави Георгиев. Широкият индекс се обновява на всеки шест месеца. Според брокери, като се знае методологията на изчисляването му, не е много трудно, ако ежедневно се следи ликвидността на позициите, да се прогнозира кои компании имат шанс да влязат в него. С приближаването на момента за обновяване става все по-ясно кои ще са новите му членове. Промяната в цените на акциите на новите членове един месец преди да влязат в индекса, е доста по-различна от тази след влизането им в BG 40. С изключение на книжата на БАКБ и БРП останалите са регистрирали повишение между 10,6 % за „Еврохолд“ и 44,6 % при акциите на „Захарни заводи“. Средното повишение при осемте позиции при равно участие на теглата им възлиза на 14,83 % за месеца. За сравнение за същия период индексът BG 40 е добавил към стойността си 16,7 %. В първия ден след като станаха членове на BG 40, акциите на седем от осемте компании отбелязаха повишение, като най осезателно бе то при книжата на „Чугунолеене“, които добавиха 8,8 % към стойността си. Родният индекс BG 40 бе създаден с идеята за широка диверсификация, като компаниите му компоненти би следвало да участват с равни тегла и да сочат посоката на пазара. Идеята при създаването му е индексът да е аналог на широко известния щатски индекс на „сините чипове“ - Dow Jones. Дори и бройката 40 е близо до тази от 30 компании - членки на всепризнатия щатски индекс. Поради факта обаче, че родният индекс е ценово претеглен, на практика се получава, че изменението в цените на акциите със значително по-високи цени въздейства по-силно върху движението му. Критерият за подбор на компаниите в индекса BG 40 е ликвидността на компаниите. По този начин най-слабо ликвидните компании отпадат от състава му, за да бъдат заменени от по-ликвидни такива.

Станете почитател на Класа