Фелдшерите също са част от системата

Фелдшерите са готови на улични протести и дори ще съдят държавата, ако не бъде променена наредба на здравното министерство, която според тях ограничава правата им.
Според въпросната наредба за професионалните дейности например фелдшерите не могат да поставят катетър на мъже, но имат това право, когато става въпрос за жени. Ако те сложат катетър на мъж, подлежат на санкция, а ако не му поставят - също ще бъдат наказани, защото отказват първа помощ.
Фелдшерите са прави да искат нормална регулация за дейността си, която да им осигури права и отговорности, адекватни на медицинското им образование. Самият факт, че тази професия съществува у нас, означава, че за нея трябва да има ясни правила.
Освен трудовите права на гилдията, които безспорно са важни, тук има и друг, много по-съществен проблем. За никого не е тайна, че фелдшерите работят основно в спешните центрове в страната. Много често те са част от екипите, които първи пристигат на мястото на катастрофа, инцидент, злополука. Затова противоречията и неяснотите около професионалните им задължения пряко рефлектират върху хората.
Парамедиците, макар и с различно образование, под различни звания и в различни ведомства, работят активно по цял свят. Ето защо е хубаво експертите от Министерството на здравеопазването и браншовата гилдия на фелдшерите да седнат на масата на преговорите и най-сетне да урегулират тази професия у нас. Но не със сухи теоретични правила, а съобразно реалностите в страната.

Станете почитател на Класа