Силата на закона е в неговото спазване

Основна характеристика на българския правов ред е неговата нестабилност и непредвидимост. Това констатираха водещи юристи от инициативата „Юридически барометър“, която за втори пореден път направи анализ и оценка на българското законодателство. Най-характерните черти на законодателството ни са лутане, стихийност, необмисленост и отсъствие на дългосрочна визия, установили юристите, които за анализирали законодателните промени през последните 6 месеца.
Проучвайки законодателството, те констатират, че най-често се изменят тези нормативни актове, които засягат интересите на огромни групи от хора. Само законът за здравето е променян 40 пъти, като 7 от тях през м.г., Кодексът за социално осигуряване има 80 промени, като 10 от тях през 2010 г.
След тези факти логичен е изводът, който направи ръководителят на проекта Даниел Вълчев: “При това законодателство човек не знае по какви правила живее.“
Не е нужно да си юрист, за да установиш, че нашите закони са най-често променяното нещо в страната. Всеки форум, обществена дискусия или кръгла маса завършва с призив за промени в законодателството. Явно у нас най-лесно се променя закон – нужно е само вносител и мнозинство, което да гласува поредната поправка. Въпросът е: докога ще мислим, че проблеми се решават с активно писане и „кърпене“ на нормативни актове? Не трябват постоянни поправки в законите, а правила, които да не се променят и да се спазват. Силата на закона не е в непрекъснатата му промяна, а в неговото спазване. И министърът е този, който трябва да възпира напъните на чиновниците да предлагат непрекъснати промени в законодателството.

Станете почитател на Класа