Парите за заплати – от излишните структури

Минималната заплата да стане 290 лв. , а не 240 лв., както е сега. Това предлагат от КНСБ. Синдикатът смята, че детските надбавки трябва да бъдат увеличени с 10 лв., социалните пенсии - с 5 лв., а минималните – с 14 лв.
От КНСБ са категорични, че пари за такова увеличение има и предложиха редица мерки като събиране на неплатените социалноосигурителни вноски и др.
Към тези мерки спокойно могат да се прибавят и редица други – да се закрият излишните структури например. Че такива има много, е ясно на всички. Може ли някой да каже с какво се занимава комисията „Кушлев“ например, освен да генерира скандали около огромните заплати, които нейният шеф взима и дава съответно на своите роднини, назначени в нея? Та делата, които води тази комисия за конфискация на имуществото, изобщо не покриват бюджета й!
Ясно ли е изобщо защо беше създадена БОРКОР? Само да харчи пари, при положение че дублира функциите на ДАНС, на инспекторатите в министерствата, а и на работата на МВР. Това са само два примера, но има редица други, които ясно показват, че милиони от държавния бюджет се разпределят в някакви формирования, без които държавата спокойно може да мине.
Ако се направи сериозен финансов анализ, със сигурност може да се намерят пари за повишение на доходите на населението за сметка на излишните структури. Въпросът е да има воля за това.

Станете почитател на Класа