За културата винаги трябва да има пари

Министърът на културата Вежди Рашидов се обърна към Националното сдружение на общините, притеснен от намалените средства, които се предоставят за култура в съответните населени места. Министърът припомня, че съгласно Закона за закрила и развитие на културата държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се финансират не само от бюджета, но и от самите общини.
Едва ли чиновниците по места имат нужда от подобно припомняне! В целия цивилизован свят общините имат грижа за културните огнища, които работят на тяхна територия. В някои от най-развитите европейски страни – Германия, Великобритания, Франция, общините дори поемат далеч по-голям процент от издръжката, отколкото централната държавна власт. Защото опитният и чевръст кмет милее преди всичко за откритата сцена в своя собствен общински център, за театъра, за операта, за оркестрите, които задоволяват културните потребности на неговите съграждани. Опитният и чевръст кмет знае как да привлече едрия и средния бизнес за спонсорство в сферата на културата. Опитният и чевръст кмет умее да мотивира хората, които създават културния продукт в неговата община, да провокира меценатите да даряват средства за култура. Защото духовността трябва да бъде достъпна за всички – и за хората в столицата, и за населението в малките селища.

Станете почитател на Класа