Внимателно с отмяната на квотния принцип

Елитните гимназии повече няма да имат право да въвеждат квотен принцип за прием на ученици след седми клас, стана ясно тези дни. Срещу идеята, която е залегнала в проектозакона за училищното образование, който тепърва ще се обсъжда, вече въстанаха част от езиковите гимназии. И с право – ако се откажат от този принцип, в елитните училища с хуманитарна насоченост ще учат предимно девойки и гимназиите трябва да се наричат девичи. Което пък с право ще породи въпроси дали няма дискриминация към силния пол.
Ако сме честни, разбирането за квотния принцип у нас и по света е много превратно и обикновено в нарушение на закона за дискриминация. Отвреме навреме се обаждат политически централи, които искат квоти за роми в полицията, феминистки организации по света и у нас настояват за въвеждане на квоти в управителното тяло на фирмите, за да може там да има повече представителки на нежния пол, и пр. Защо при това положение директорите на гимназии да не искат квоти за момичета и момчета, при положение че е доказано, че момичетата са по-амбициозни и по-старателни в тази възраст и съответно с по-добри резултати? Още повече че разликата в успеха момчетата наваксват в гимназията.
Нека да добавим само, че подобни опити да се махнат квотите не са от днес, но колкото пъти досега са се прилагали, толкова пъти е намиран начин да бъдат заобиколени. Предимно с вътрешни правила, пък били и те неписани.

Станете почитател на Класа