Отново няма диалог за приватизацията

Дружеството "Товарни превози", което е подразделение на БДЖ, ще бъде приватизирано, а приходите от сделката ще покрият част от дълговете на компанията. Приватизационната процедура е предстояща, твърдят от самото дружество. Според члена на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Руси Статков обаче има една пречка - целият БДЖ фигурира в т.нар. забранителен списък за приватизация, който е неразделна част от самия закон. И за да може да бъде осъществена сделката, БДЖ трябва да бъде изваден от списъка.
Според шефа на УС на компанията Владимир Владимиров не се налага подобна операция, защото, след като извадят "Товарни превози", в „Холдинг БДЖ“ ще останат само пътническите превози, но дружеството пак ще е ЕАД. То ще остане такова дори и "Пътнически превози" също да се приватизира. Само че акциите му няма да са покрити с никакви активи или дейност.
Тази логика бе многократно използвана през годините, за да може съответното министерство принципал да разполага с активите си както пожелае. В случая целта е благородна - спасяването на БДЖ, но все пак трябва да бъде спазен и законът.

Станете почитател на Класа