Войната за еврояйцата взе първите си жертви

Преди 13 години ЕК прие евростандартите за отглеждане на кокошки-носачки, придобили широка популярност като „щастливи кокошки“ заради специфичните изисквания към помещенията в птицефермите. Още тогава бе определен и крайният срок за въвеждане на тези изисквания – 1 януари 2012 г., но както стана ясно 14 страни - членки на ЕС, сред които и България, не са изпълнили на 100% евростандартите. Комисията даде нов срок - до края на месец юли, когато всички трябва да влязат в крак, а нашата страна отново се направи на отличник, като обяви, че два месеца по-рано във всички български птицеферми само щастливи кокошки ще снасят яйца. В общата суматоха обаче 7 ферми обявиха, че спират да отглеждат кокошки-носачки, тъй като инвестиции от над 1 млн. лв. са непосилни за портфейлите им.
В пренаситения европейски пазар за производителите на яйца това е капка в морето. Като се има предвид, че годишно в България се произвеждат около 1.2 млрд. яйца, от които 150 млн. се изнасят. По-труден се оказа проблемът с дъмпинговите цени, при които продават у нас другите европейски производители. Сега благодарение на 7-те производителя, които повече няма да предлагат яйца, те имат по-голяма перспектива.

Станете почитател на Класа