Отоплението от биомаса - въпрос на пазар или на стимули

Производителите на топлоенергия от биомаса поискаха държавата да им осигури допълнителни стимули, за да може да се развиват проектите им (стр.6). Това е поредната група от представителите на зелената енергия, която иска допълнителни стимули за производството си. Дружествата могат да получат преференции, ако произвеждат комбинирано ток и топлоенергия, но все пак желаят да разберат дали има и други стимули. Компаниите от този сектор на практика не са засегнати и от регулациите, които е на път да наложи новият Закон за енергията от възобновяеми източници.
От друга страна, пък общинските власти все още не се впечатлявали особено от направените инвестиции в отоплителни централи на биомаса и не използвали услугите им. Ефективното оползотворяване на ресурсите всъщност е добре за бедна страна като нашата, но не и да се прекалява с това.
В момента фирмите искат да използват отпадната дървесина за суровина за централите си. Но манталитетът на част от хората е такъв, че и хубавата дървесина може да стане отпадна, за да задоволи търсенето за проектите. Трябва обаче да си спомним, че всички преференции за зелената енергия всъщност бъркат дълбоко в джоба на абонатите, защото преференциалните цени на произвеждания ток, независимо от източника, се заплащат от потребителите.

Станете почитател на Класа