Недостигът на места в детските градини не търпи временни решения

Около 2800 са чакащите деца в София за детска градина в първа група. За съжаление, това е факт - все още недостигът, особено в яслените групи, е твърде голям. Самопризнанието е с вчерашна дата и принадлежи на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Доброто е, че Фандъкова каза истината – такава, каквато е – при откриването на поредната детска градина, построена по време на мандата й.
През всяка от последните години в София се раждат повече деца, отколкото година по-рано, и това е тенденция, която трябва да бъде адмирирана и поощрявана.
В интерес на истината големият недостиг на места в детските заведения се появи с реституирането на много от тях далеч преди Фандъкова да стане градоначалник. В този смисъл усилията й за строителството на повече и повече градини и ясли заслужава да бъдат поощрявани по всички възможни начини: от отпускането на целево финансиране от държавата, през прилагането на принципа на публично-частното партньорство, та дори до личното участие на желаещи родители със собствен труд и/или материали, например в довършителните работи.
В стратегията, която трябва да се следва, за да се осигури място в детско заведение за всяко новородено софиянче, чийто родители желаят това, има две особености. Първата е, че е нужен изпреварващ ръст на строителството – нещо, което самата Фандъкова се стреми да направи. Втората особеност не зависи от кмета на София. Просто столицата продължава да расте със страшна скорост заради наличието на свободни работни места и по-високи заплати. Дори кризата не промени това. И напливът към София ще продължава, докато регионите се изравнят със столицата в развитието си – нещо, за което Европейският съюз ни дава немалко пари и подкрепа.

Станете почитател на Класа