Битовата газификация като уравнение с много неизвестни

До 2020 г. 30% от българските домакинства трябва да бъдат газифицирани. Това предвижда бодра програма на МИЕТ. Особено като се има предвид, че газифицираните сега са едва 3% от всички. На пръв прочит намерението е похвално, въпросът е доколко е достижимо? Държавата предвижда да подпомогне 8 хил. домакинства с фиксирана парична сума, но тя ще се дава в минимална степен авансово, а българинът е недоверчив, и не без основание, така че може би трябва да се започне от стопроцентово подпомагане, като постепенно процентът да намалява в полза на държавата. Освен това е съмнително, че 8 хил. домакинства са 30 на сто от всичките у нас.
Успехът на начинанието е съмнителен и защото държавата налага ограничения за финансиране на битови проекти, не е ясно по какви критерии ще се избират тези 8 хил. домакинства, а е факт и притеснението дали въобще ще има интерес от страна на гражданите при тези условия.
Изводът е, че когато правим малки крачки, но в правилната посока, трябва да се подсигурим с достатъчно сили и възможности за по-големи крачки, но пак в правилната посока, иначе танцът на гражданите с държавата ще заприлича на тангото, но - една напред и две назад.

Станете почитател на Класа