БДЖ се спасява, като продава всичко наред

Холдинг БДЖ продава всичко. Засега започва с 3500 товарни вагона от активите на холдинга, а не от дъщерното предприятие "Товарни превози", което също е в процедура за приватизация (стр. 3). Нищо че на товарните превози също не им достигат вагони. Всъщност подходът трябваше да е различен - да се обяви пакет "2 в 1" - "Товарни превози" да вървят в пакет с тези 3500 вагона, които, макар и товарни, не са в неговите активи.
Като изчерпи товарните вагони, фирмата сигурно ще продава и някои пътнически вагони, след като така и така няма пари да ги ремонтира. После почивните станции и пр.
Истинският проблем ще дойде, когато БДЖ реши, че е ред на локомотивите да бъдат продадени. А може би и релсите... Тогава реално функциите на държавната железница полека-лека ще се изпарят заедно с влаковите композиции, които няма как да превозват гражданите от точка А до точка Б без локомотиви.
Дори и да е останал някой вагон, за да се придвижи, ще трябва да се бута, а така не може да се гони разписание. По-лесно ще е да тръгнем по релсите, доколкото са останали, или пък да се качим в някой автобус по съответната дестинация.

Станете почитател на Класа