Глобите са за респект, но трябва да има и поощрения

Повече от 5 млн. лева са събрани от санкции на камиони от началото на годината, сочи информация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Проверките са част от разпоредените от министъра на транспорта Ивайло Московски мерки за затягане на контрола на превозите на пътници и товари и подобряването на пътната безопасност. Представителите на всички институции непрекъснато говорят за актове, глоби и драконовски мерки, стимулиращи спазването на правилата. Представителите на бизнеса също са съгласни със строгото спазване на закона. Подобни са принципите в цял свят.
Ние например не спираме да отчитаме единствено нарастващи глоби и санкции, но не и колко са изправните водачи. Освен налагането на санкции обаче има и други начини за стимулиране на следването на правилата и това са поощрения под различни форми. В различни европейски страни, ако спазваш стриктно законите, получаваш някакво възмездие, например освобождаване от вид данъци или такси. Подобна практика в България все още няма, а обяснението е, че все още не е наложена дисциплина за спазване на правилата.
Това се потвърждава не само от управляващите, които се опитват да налагат принципите на строгия контрол, но и от бизнеса, който твърди, че има още много работа, за да се наложи принципно спазване на законите.

Станете почитател на Класа