Сметки без кръчмар за пари от еврофондовете

Последните природни катаклизми показаха, че обществото и представителите на властта са неподготвени за реакция при екстремни ситуации. Освен липсата на информация се оказа, че липсват средства за покриване на щети при бедствия и аварии, в този случай проблемни са мостове и виадукти по магистралите, които засягат не само страната, а и международния трафик. Това наложи за пореден път да се търси спасителен пояс в европейските фондове. Затова и строителният министър Лиляна Павлова поиска 200 млн. евро от тях да бъдат насочени за извънредни ситуации. Проблемът обаче е, че ако успеем да закърпим финансовите дупки за ремонти на мостове, няма гаранция, че ЕС няма да започне наказателна процедура срещу България заради липсващи пречиствателни станции. Още преди месеци стана ясно, че има проблем с усвояването на средствата от Оперативна програма „Околна среда“ и ни застрашават санкции. С наближаване на крайния срок за договаряне и изпълнение на програмата възможността става все по-реална. И това е една от причините да се водят поредните разговори за средствата от еврофондовете и дейностите, които могат да се финансират. Дали ще се постигне споразумение, не е ясно, но нашите сметки вече са налице.

Станете почитател на Класа