България остава в групата на „лошите“ в ЕС

Две години и половина след присъединяването си към Европейския съюз (ЕС) България си остава едно от „лошите деца“ на съюза. Такъв извод може да се направи от представения вчера доклад на „Отворено общество“ за „Нерешените задачи след петото разширяване“.
От документа става ясно, че нерешените политически проблеми у нас водят до засилване на популизма, което от своя страна влияе негативно на икономиката. В нашата страна заедно с още няколко държави от Централна и Източна Европа се наблюдава и тенденция на засилване на национализма, като само членството ни в Евросъюза ни е предпазило от екстремизъм.
Когато към тези изводи от доклада се прибавят и забавените реформи в здравеопазването, образованието и социалната сфера, става ясно, че България е изправена пред наистина тежки задачи, за да достигне поне отчасти постиженията на старите страни – членки на ЕС. Докладът на „Отворено общество“ няма политическа окраска, той не критикува партии, а недъзите на системата като цяло. Затова всички държавни мъже, експерти и управници трябва сериозно да се захванат за работа. В голямата политика няма място за страх или дребни интереси.

Станете почитател на Класа