Игри със здравето

Нарушения в редица тръжни процедури е установило новото ръководство на Министерството на здравеопазването, стана ясно вчера. След направена проверка лъсна истината, че има сериозен риск някои пациенти да останат без лекарства заради предсрочно изчерпване на медикаментите. Причината: еднолични решения на предишното ръководство, което е подменяло едни медикаменти с други.
Проблемът с позитивния списък и начина, по който се изготвя той, е хроничен. Публичното пространство преля от сигнали, че в него са включени много скъпи лекарства за редки болести, а са изключени евтини и животоподдържащи медикаменти.
Отделно от това периодично гърмят скандали с лекарствата на онкоболните. Така и не стана ясно защо те биват оставяни без поддържащо лечение, при положение че държавата твърди, че има осигурени средства за това.
Очевидно е, че в системата на лекарствената политика трябва да се сложи сериозен ред, за да не се стига до ситуации, в които заради грешно планиране на средствата държавата да не може да осигури на гражданите си адекватно лечение.

Станете почитател на Класа