Св. апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар

Св. апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    08.12.2019
  • Share:

В памет на светите апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар

 

Светите апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар принадлежали към лика на 70-те апостоли, избрани от Господа Иисуса Христа за Христовото благовестие, малко след избирането на дванадесетте апостоли и изпращането им на проповед (Лук. 10:1-24).

Апостол Состен, по време на пребиваването на апостол Павел в Коринт, бил началник на Иудейската синагога. (Синагоги (от гр. - събрания) - места за религиозни събрания на иудеите, представляващи открити сгради за извършване на общественото богослужение и поучение, за решаване на спорни църковни въпроси, за водене на съдебни дела; тези сгради били и места за спорове, училища за деца и библиотеки. Бел.ред.)

 

Резултат с изображение за Св. апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар

 

По време на бунта, повдигнат тук против Апостола от изискващите неговото осъждане, когато проконсулът Галион*, намирайки това дело за неподсъдно, изгонил обвинителите от съдилището, изгонените, а с тях и всички елини, които били там, хванали Состен като началник на синагогата и го били "пред съдилището" (Деян. 18:12-17).

* Галион - римски проконсул (наместник на Ахаия) при император Клавдий, брат на римския философ Сенека. Бел.ред.

Впоследствие той бил обърнат от Апостола към вярата в Христа и станал негов сътрудник в делото на Христовото благовестие. По-късно станал епископ в Колофон (древен град в Лидия, в северозападната част на Мала Азия, бел.ред.).

Апостол Аполос произхождал от Александрия и бил мъж красноречив, учен и добре познаващ Писанията. Наставен само в началото на Христовото учение, той, горейки духом, говорел и учел за Господа правилно, но знаел само за Иоановото кръщение, нямайки познания за възраждащата сила на християнското кръщение. Когато за кратко време той със своята проповед за Христа стигнал Ефес, Акила и Прискила*, като узнали за него, го приели с любов и му дали подробно наставление в Господнето учение.

* Акила - евреин, родом от Понт, и Прискила - негова жена, живеели, занимавайки се с правене на палатки; в християнството били обърнати от апостол Павел и били негови верни ученици, които много съдействали за успеха на Евангелската проповед. Впоследствие те се преселили в Коринт, а оттам в Ефес. Акила бил причислен към лика на 70-те апостоли. Бел.ред.

По-късно, когато възнамерявал да отиде в Ахаия, братята изпратили при тамошните ученици, разполагайки ги да го приемат, и той, като пристигнал, много съдействал на повярвалите чрез благодатта; защото силно опровергал иудеите, всенародно доказвайки чрез Писанието, "че Иисус е Христос" (Деян. 18:24-28). След това Аполос много се потрудил в Коринт за обръщането на езичниците (Деян. 19:1; 1Кор. 3:6). В Коринт любовта на учениците към него дори предизвикала известно разделение в Църквата, което след това било изобличено от апостол Павел: “защото, щом един” (от вас - писал той до коринтяни) “говори: “аз съм Павлов”, а друг: “аз съм Аполосов”, не сте ли плътски? Какво е, прочее, Павел? Какво е Аполос? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте, и то според колкото всекиму от тях Господ е дал? Аз насадих, Аполос полива, ала Бог направи да израсте” (1Кор. 3:4-6).

По време на написването на първото послание на апостол Павел до коринтяни Аполос се намирал заедно с него в Ефес и искал да дойде при него, когато "бъде удобно" (1Кор. 16:12).

Станете почитател на Класа