Гергов: В незаконна процедура за председател на БСП не участвам. Нинова: Чети Правилата за избора!

Гергов: В незаконна процедура за председател на БСП не участвам. Нинова: Чети Правилата за избора!
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    04.08.2020
  • Share:

Според Правилата за пряк избор - кандидатите за председател, когато са настоящи председатели на Национален съвет, на областни, общински и градски съвет, за времето на предизборната кампания предоставят своите правомощия на заместник-председател на съотве

“Корнелия Нинова, председателстваща БСП 4 години, постоянно нарушаваща Устава на партията, се опитва днес, отново в нарушение, да присвои БСП с втори председателски мандат” - това заявява членът на НС на БСП Георги Гергов по повод съобщеното от Нинова,  че по Устав има лично право да назначи Владимир Москов, заместник-председател на БСП и кмет на Гоце Делчев", съобщават от пресцентъра на БСП - Пловдив.

“Аз съм законно избран за председател на Областната и Градската организации на БСП-Пловдив. Незаконна е процедурата за избор на председател на БСП, която Нинова, в свой интерес, прокарва в разрез с висшите правомощия на НС на БСП", казва Гергов. 

Председателят на пловдивската партийна организация обаче вероятно не е проследил внимателно пресконференцията на Нинова днес.
Тя изрично подчерта, че не визира Устава, а Правилата за избор кандидатите за председател", според които, "когато са настоящи председатели на Национален съвет, на областни, общински и градски съвет, за времето на предизборната кампания предоставят своите правомощия на заместник-председател на съответния орган".

Нинова подчерта на брифинга, че се прави опит за дискредитирането на партията с фалшиви новини относно решението кой да изпълнява длъжността председател, когато тя е в отпуск за кампанията  - взима го председателят, а не Националният съвет.

Въпреки това Георги Гергов обявява: "Ще запазя партийното си и лично достойнство и няма да стана съучастник в незаконни действия на Нинова. Аз, Георги Гергов, мога да стана председател на БСП по законна процедура. Но не мога и не искам да се кандидатирам и да стана председател на БСП, избран незаконно по процедурата “Нинова”!

Герго се заканва, че ще намери намин за свикване на НС, койтто да отмени днешното ѝ решение. "Ще се видим, г-жо председател,  на законно свикан НС на БСП преди 12.9.2020, за да отменим манипулациите ви за председателския пост. И своеволните ви, лични, незаконни решения за бъдещето на БСП”.

От името на пловдивските социалисти Гергов се зарича още: "Ние, членовете на НС сме длъжни и ще успеем да свикаме Пленум на БСП, за да запазим правата на всеки член на Партията и историческите, градивни идеи на БСП".

В тази връзка Епицентър.бг прави следните уточнения.

Чл. 17 на Устава на БСП, който визира прекратяване на правомощията на председателя, гласи
(1) Правомощията на Председателя на БСП се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;
2. по искане на повече от половината от членовете на БСП;
3. по решение на Конгреса след промени в Устава;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията
си повече от 6 месеца;
5. при смърт.
(2) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председател, определен с решение на НС.

БСП обаче не е в такава ситуация днес, тъй като нито едно от изброените обстоятелства не е налице.

За настоящата ситуация действат Правилата за пряк избор на председател, приети с Решение на НС на БСП, провело се на 14 декемември 2019 година, за които е гласувал и самият Георги Гергов.


Там, в член 8 на раздел "Предизборна кампания" пише: "Кандидатите за председател на БСП, когато са настоящи председатели на НС, Областни, Градски, Общински и Районни съвети на БСП за времето на предизборната кампания предоставят своите правомощия на зам. председател на съответния орган".

Така че, посоченият от Нинова зам.-председател на партията, който да я замества по време на предизборната кампания, стъпва на този пост на основания на Правила за пряк избор на председател на партията. И решението ѝ не влиза в колизия с приетите от Националния съвет партийни норми.

 

 

 

Станете почитател на Класа