Кабинетът решава за разпределението на евросредствата за преодоляване на COVID-19

Кабинетът решава за разпределението на евросредствата за преодоляване на COVID-19
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    12.08.2020
  • Share:

Редовното правителствено заседание днес ще се проведе с видеоконферентна връзка.

Сред очакваните решения на Министерски съвет са проект за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановява¬не на икономиката (react-eu).

Министрите ще одобрят доклад относно информация за касовото изпълнение на Държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г., както и проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили.

Кабинетът ще решава и за постановление за допълнение на правилника за издаване на българските лични документи, приет с постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Очаква се и министрите да одобрят доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономи-ката за 2019 г.

Станете почитател на Класа