ВИЖТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ВИЖТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    14.02.2018
  • Share:

На пресконференция на 27.11.2017 г. председателят на КФН Карина Караиванова пое публично ангажимента да оповести новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси.

 

 

хдгх

Председателят на КФН Карина Караиванова

 

 

В изпълнение на този неин ангажимент ви информираме, че председателят на комисията ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 хиляди 146 лева. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 хиляди 003 лева. Членът на КФН ще получава 11 хиляди 432 лева.

В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлезе на 5 хиляди 133 лева. Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 хиляди 500 лева, след като бъдат наети от комисията.

 

Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2 хиляди 893 лева, на старши експерти на 1 989 лева, а на младши експерти на 1 472 лева.

 

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.

Станете почитател на Класа