ПОТЪПКВАНЕ НА ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

В продължение на 3 години от ПК”Екогласност” сигнализираме компетентните органи, в т.ч. и мин.председателя, за огромните нарушения на ръководството на МОСВ и настояваме за адекватни действия. За съжаление не се предприемат никакви мерки.

Затова, подкрепени от колегите от Зелената партия, Партия на зелените и инициативните  комитети за екологична защита на Ямбол, Крумовград, Пирдоп и Златица настояваме за незабавното освобождаване на:

-         Нона Караджова, в качеството  и на министър  на околната среда и водите;

-         Ивелина Василева, в качеството и на зам.министър на околната среда;

-         Евдокия Манев в качеството и на зам.министър на околната среда;

-         Климентина Денева, в качеството и на гл.секретар на МОСВ;

-         Галина Симеонова, в качеството и на директор на ПУДООС;

-         Малина Крумова, в качеството на директор на директор на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”.

          Мотиви:

-         Заведено дело на Европейската комисия срещу България, заради несвоевременното транспониране на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, въпреки, че Ботьо Табаков, близък приятел на министър Караджова и собственик на няколко консултантски фирми и член на Комитета за наблюдение на ОП”Околна среда” получи  82 хил.лв. без ДДС от парите на  данъкоплатците. Българските данъкоплатци ще заплатят и евентуалните санкции на ЕС;

-         Отмяна на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда с цел прокарване на частни инвеститорски интереси на приближени до тях фирми;

-         Формално участие в Комисията за контрол на концесиите с цел лично облагодетелстване с допълнителни възнаграждения в размер на над 200 хил.лв.;

-          Прикриваните в продължение на три години престъпления на фирма „Каолин” на олигарха Иво Прокопиев при добива на варовик от кариера „Великан” в района на гр.Меричлери;

-         Прикриваните  нарушенията на фирмите на олигарха Ковачки при добива на въглища на мина „Бели брег” в района на гр.Драгоман;

-         Прикриваните нарушенията на германската компания „Аурубис” при преработка на меден концентрат и производство на сярна киселина в завода в гр.Пирдоп;

-         Прикриваните нарушенията на канадската компания „Дънди прешъс металс” при добив на злата в района на гр.Крумовград;

-         Подписаните договори за изграждане на регионални депа за битови отпадъци в Ракитница /Ст.Загора/; Хаджидимитрово /община Тунджа/; Баня/Разлог/; Стожер/Добрич/; Драгушиново/Самоков/  и др.населени места, без ОВОС и облагодетелстване на частни фирми от тяхно обкръжение с милиони левове от национално и европейско финансиране;

-         Подкрепа на унищожителни за България инвестиционни намерения за добив на шистов газ чрез фракинг и добив на злато с цианиди и други отровни съединения;

-         Издаване на разрешителни за работа на кариери и рудници без ОВОС;

-         Пропиляване на средства от Европейски фондове о ОП”Околна среда” за реализиране на проекти, срещу които има изразено явно гражданско недоволство;

-         Неефикасен контрол  върху вредните емисии, отделяни при работата на ТЕЦ;

-         Неефикасен контрол върху изпуснатите заводски канализационни отпадни води, в следствие на което се замърсяват реките Марица; Тунджа; Янтра и Тополница;

-         Обвързаност на министър Караджова и директора на ПУДООС с частни фирми;

-         Откровените лъжи, че ръководството на МОСВ съблюдава стриктно нормите за опазване на околната среда и здравето на българските граждани, а фактически нерегламентирано работят с приближени до тях консултанти и фирми за усвояване на милиони средства, въпреки риска за унищожение на българската природа и нанасяне на непоправими щети върху здравето на  българското население.

Във връзка с  това, от ПК”Екогласност”, ЗП, ПЗ, Гражданските инициативни комитети в Ямбол, Крумовград , Пирдоп и Златица организираме протестен митинг пред сградата на МОСВ на бул.”Мария Луиза”на 31 октомври от 10.00 ч. под наслов:

„Три години корупция , конфликт на интереси и пропиляване


Станете почитател на Класа