Филмовите дейци питат БНТ къде са парите за българското кино

Филмовите дейци питат БНТ къде са парите за българското кино
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    23.02.2020
  • Share:

Съюзът на българските филмови дейци изразява нарастваща тревога от политиката на БНТ по отношение на производството на български филми, се казва в отворено писмо от Съюза, адресирано до генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, председателя на СЕМ София Владимирова и председателя на Комисията по култура в Народното събрание Вежди Рашидов.

„Обществената медия има законов ангажимент да изразходва не по-малко от десет процента от годишната си държавна субсидия за българско телевизионно творчество. В чл. 71 от Закона за радио и телевизия (ЗРТ) изрично е регламентирано участието на обществената телевизия в подпомагане създаването на телевизионни филмови произведения", се казва в писмото.

Кинодейците напомнят приноса на БНТ като обществена медия за израстването на българското филмопроизводство от 1998 до 2017 г., когато редовните сесии за подпомагане на български филми с бюджет от телевизията дадоха възможност да се появят на екран творби като „Дзифт", „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", „Възвишение", „Ага" и други.

„Преустановяването на тази политика е безотговорно и недалновидно и ще доведе до отстъпление от културната мисия на обществената телевизия", пишат от СБФД.

През ноември 2019 г., посочват от СБФД, по време на публична дискусия за обществената роля на БНТ настоящият ѝ директор Емил Кошлуков недвусмислено и пред всички е заявил:

„Пари за кино няма".

„В контекста на готвените промени в Закона за радио и телевизия това поставя под въпрос волята и компетентността на сегашното ръководство на БНТ да представлява и защитава интересите на българското кино", се казва в писмото.

Кинодейците припомнят, че наскоро без професионални мотиви и аргументация беше уволнен главният продуцент на Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство - студия „Екран", режисьорката Боряна Пунчева. Това, според тях, демонстрира липсата на приемственост спрямо водената с години политика на БНТ за подпомагане създаването на българско кино.

СБФД настоява Българската национална телевизия да изпълнява законовите си ангажименти в областта на филмопроизводството, а именно:

1. Да бъде възстановено регулярното провеждане на годишните конкурсни сесии;

2. Да бъдат публикувани официално: размера на бюджетната субсидия за филмопроизводство, регламентиран в чл. 71 т. 3 от ЗРТ, за 2018-2020 г., както и ефективното ѝ изпълнение за всяка от последните две години;

3. Да оповести справка за финансирането на филмовите проекти по чл. 71 т. 3 от ЗРТ за периода 2018-2020 г. - за всеки проект отделно, в абсолютни стойности;

4. Да оповести концепция за изпълнението на чл. 71 т. 3 от Закона за радио и телевизия в рамките на бюджетната прогноза 2020-2022 г."

 

 

Площад Славейков

Станете почитател на Класа