КЗК разреши концентрацията между кабелните оператори

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на 100% от акциите на "Евроком АБЦ" от "Кейбълтел" ЕАД-София, стана ясно от съобщение, разпространено до медиите. Едноличен собственик на капитала на "Кейбълтел" е "Рамфорд Алайънс Лимитед". Сред целите на сделката е повишаването на нивото на обслужване на клиентите и подобряването на програмната схема.
Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на 100% от акциите на "Евроком АБЦ" от "Кейбълтел" ЕАД-София, стана ясно от съобщение, разпространено до медиите. Едноличен собственик на капитала на "Кейбълтел" е "Рамфорд Алайънс Лимитед". Сред целите на сделката е повишаването на нивото на обслужване на клиентите и подобряването на програмната схема. В становището на комисията се казва, че предстоящата концентрация ще доведе до промяна в структурата на пазара на платена телевизия, но не би могла да допринесе за установяване на господстващо положение. Консолидацията на разглеждания пазар ще способства за увеличаването на инвестициите и за подобряването на услугите в сектора. Освен това абонатите на "Кейбълтел" в Разград ще имат достъп до Интернет и възможност да използват телефония на конкурентни цени. С друго свое решение КЗК даде ход на придобиването от страна "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД, на активите, правата и отношенията на "Коел" ЕООД, София, които представляват цялостната му кабелна далекосъобщителна мрежа. Едноличен собственик на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД е "ФН Кейбъл Холдингс Б.В." Амстердам, Холандия. Планираната концентрация ще засегне пазара на предоставяне на платена телевизия. КЗК установи, че сделката няма да доведе до съществено увеличение на общия дял на дружествата и не би могла да повлияе негативно на конкурентната среда. Комисията счита, че тенденцията към консолидацията на разглеждания пазар ще подобри качеството на мрежата, ще създаде възможности за повече инвестиции и ще разшири гамата от услуги за потребителите.

Станете почитател на Класа