Димитър Чапанов, финансов директор на БНТ: Не съм „за“ 13-а заплата

- В БНТ плъзнаха слухове за протести, ако заплатите не бъдат увеличени. Какво точно договорихте със синдикатите, г-н Чапанов? - Нито сме преговаряли, нито сме договаряли нещо със синдикатите. Срещата преди три дни нямаше такава цел, защото не става въпрос за сблъсък между работещи и управа в БНТ. Не е ставало дума за протест. Възникна недоразумение заради новия финансов курс, който телевизията пое наскоро. Това наложи необходимостта да обясним реформите на служителите.
- В БНТ плъзнаха слухове за протести, ако заплатите не бъдат увеличени. Какво точно договорихте със синдикатите, г-н Чапанов? - Нито сме преговаряли, нито сме договаряли нещо със синдикатите. Срещата преди три дни нямаше такава цел, защото не става въпрос за сблъсък между работещи и управа в БНТ. Не е ставало дума за протест. Възникна недоразумение заради новия финансов курс, който телевизията пое наскоро. Това наложи необходимостта да обясним реформите на служителите. - Вярно ли е, че сте обещали 10% увеличение на заплатите от 1 октомври? - Не, не сме договаряли никакви увеличения. Ръководството се опитва да създаде нова система на заплащане. Обяснихме на работещите на „Сан Стефано“ 29, че от това те само ще спечелят. Те се съгласиха с нас. - Какъв е новият ви финансов модел и как ще работи той? - Реших да прекратим старата бюджетарска практика. Бюджетът не е бездънна яма. Като икономист съм противник на унификацията - не би следвало на всички да се увеличават парите. В БНТ всеки месец се даваше допълнително материално стимулиране (ДМС), но резултатът от труда е работната заплата. Не може да се подписваш на фиш за 500 лева, а да взимаш 800 лева например и да се оплакваш от малка заплата. Прекратихме категорично този проблем с Управителния съвет. Всички пари трябва да се взимат по трудов договор. - Каква е разликата на заплащането преди и сега? - Разликата е в начина, по който се увеличават заплатите. Според новия модел средствата се преразпределят вътре в дирекциите, на база на натрупаните икономии. В бюджетните предприятия има средна брутна работна заплата. Въпреки че длъжностите са различни. Затова разделихме средната работна заплата на три групи. Първата е гръбнакът на телевизията - в нея влизат „Тв производство“, дирекция „Информация“ и „Програмна дирекция“. Във втора група са финансовата дирекция, дирекция „Маркетинг и реклама“, „Техническа дирекция“, в трета група попада административният персонал. Най-високата средна брутна заплата е в първата група. Разделихме и средствата за работна заплата по структурни звена. Всяко от тях генерира за себе си икономии. - Как става това? - Всяка дирекция от началото на годината знае с какви средства разполага за работна заплата по бюджет. В същото време отпускът по майчинство, неплатеният отпуск и болничните са средства за икономия за работна заплата. Тази икономия по новата система в БНТ остава в звеното. Това е икономически лост за намаляване числеността на персонала. Не става дума за съкращения. Понякога може работата на трима да се свърши от двама, като им се даде по-висока заплата. - Така ли увеличавате заплатите? - Не, Управителният съвет на БНТ взе решение да увеличи заплатите с 5% от 1 април и с още 5% от 1 октомври, общо 10% за годината. - Процентите, които цитирате, влияят ли се от рекламните приходи на БНТ за същите периоди? - Не, не се влияят. Това е индексация като навсякъде в бюджетната сфера. - Каква е средната работна заплата в БНТ? - Средната работна заплата за 2007 г., определена от бюджета, е 666 лева. Благодарение на финансовата реформа обаче, се откроиха хора с много прилични заплати. В същото време има и такива, които не дават всичко от себе си и получават 350 лева. Реформата цели да се стимулират тези, които наистина работят, за да получават прилични пари. - Какво значи прилични заплати за държавната телевизия? - Има служители, които получават 1000, 1100 лева. Това е прилична заплата. Колегите от дирекция „Информация“ наскоро ме попитаха: „Кога най-сетне нашите заплати ще станат европейски, ще се изравнят с тези в частните медии?“ Отговорих им, че в частните медии, публична тайна е, че за да получиш 1000 лева, те осигуряват на 500 лева, а другите се дават по друга линия. В БНТ това обаче не може да се случи. - Ще има ли 13-а заплата в БНТ? - 13-а заплата се съставя от икономии по бюджета. Мисля, че и тази година ще има. Аз съм негативно настроен срещу тази заплата. Нормално е около празници да се дадат някакви стимули, но в никакъв случай да не са поравно. Трябва да се открои приноса на всеки един. Докато не се разбере, че това е стимул, а не дарение или социална помощ, ще бъдем на това дередже. - Какви приходи очаквате за тази година? - Собствените приходи се определят по решение на Управителния съвет и за настоящата година са предварително заложени в размер на 15,5 млн. лева. В това число са и приходите от реклама, технически мощности, от наеми - отдаваме много техника под наем на външни продуценти. Бюджетната ни субсидия за тази година е 62 млн. лева, а с приходите ни сумата става 77,5 млн. лева. Въпросите зададе Доротея Генева

Станете почитател на Класа