Липсва широколентов достъп до интернет в селските райони

Това заяви министърът на земеделието и храните Мирослав
Найденов на Регионалната конференция "Цифровата програма за
Европа: Реалност или все още предизвикателство", която се
провежда днес в София. Ниският достъп до интернет в селските
райони се отбелязва от ЕК и това е една от препоръките към
българската страна, каза Найденов. По думите му България
изостава от другите страни-членки на ЕС, както по отношение на
свързаност и приложение на технологиите от страна на бизнеса и
потребителите, така и по отношение на ползваемостта.
bta.bg

Станете почитател на Класа