Производителите на торбички оспорват новата такса за полиетиленовите пликчета

Тази сутрин Българската асоциация „Полимери“ ще връчи на премиера Бойко Борисов петиция против изменението и допълнението на Наредбата за заплащане на продуктова такса върху полимерните торбички.
На 13 юни 2012 г. Министерският съвет прие изменения и допълнения в „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“, припомнят от асоциацията. Наредбата е в сила от 1 октомври 2012 г.
В резултат на промяната от 1 октомври 2012 г. всяка полимерна торбичка ще бъде облагана с потребителска такса за 2012 г. в размер на 35ст., за 2013 г.- 45 ст. и за 2014 г.- 55 ст.
„Промените в досега действащата наредба бяха приети при липса на диалог и съгласуване с браншовата организация Българска асоциация „Полимери”. С прилагането на този документ не само няма да се подобри екологичната среда, но и ще й се нанесат непоправими вреди. Освен това от един работещ отрасъл от българската индустрия по време на криза ще се закриват фирми и освобождават хиляди трудещи се българи.
В резултат на отказа на МОСВ да води диалог с нас БАП организира и провежда информационна кампания „Защо българските полиетиленови торбички?”, в хода на която информираме българското общество за нецелесъобразността на приетите промени в наредбата, по отношение на опазването на околната среда и високата социална цена, която ще плати българската икономика и българският потребител.“
В своите искания Българска асоциация „Полимери“ настоява:
Министерският съвет да отмени приетото в този й вид „Изменение и допълнение на наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“ или да отложи прилагането й до създаване на условия за ефективно разделно събиране, рециклиране и компостиране на пластмасовите отпадъци;
Министерството на околната среда и водите да организира широк обществен дебат по предлаганите промени в Наредбата, в резултат на който да се изготви обстоен анализ на екологичния, икономическия и социалния ефект от нейното прилагането;
Общините, подпомогнати от МОСВ, по-строго да следят и изискват повишаване на ефективността на системата за разделно събиране от организациите, извършващи тази дейност;
Народното събрание да разработи и подготви законодателни промени, ангажиращи населението да спазва определени норми за разделно събиране на отпадъците, вместо налагането на забрани и рестрикции на дадени продукти;
Агенция „Митници“ и НАП да засилят контрола при внос на полиетиленови торбички, особено от Китай и Тайланд, както и да се засили контрола на пазара за нелоялна конкуренция.
Аргументи и послания към институции и организации в хода на информационната кампания за отмяна на изменението на „Наредбата за заплащане на продуктовка такса за полиетиленовите торбички“:
www.greentech.bg


Станете почитател на Класа