Парламентът прие промени в Закона за стоковите борси и тържищата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за стоковите
борси и тържищата, свързани с някои изисквания към търговците
на едро с храни и цветя. С измененията се определя
понятието "самостоятелен обект" за търговия на едро с налични
храни и цветя - място, което е обособено като склад за търговия
на едро с налични храни и цветя, различно от тези стоково
тържище или пазар на производителите.
bta.bg

Станете почитател на Класа