Близо 34% ръст отбеляза износът на алкохол и тютюн

През първите осем месеца на годината износът на България за трети страни се увеличава с 9.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 10.9 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия и БЮР Македония, които формират 47.1% от износа за трети страни.
През август 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 38.5% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.7 млрд. лева.
Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2012 г. се увеличава с 14.6% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 13.8 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция и Китай.
През август 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 27.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - август 2012 г. е отрицателно и е на стойност 2 838.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2 213.8 млн. лева.
През август 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 187.5 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (33.8%) и „Храни и живи животни" (22.3%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.2%) и „Машини, оборудване и превозни средства" (36.1%). Намаление се наблюдава в сектор „Храни и живи животни" (20.7%).
През първите осем месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 26.6 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 2.3%. През август 2012 г. общият износ е в размер на 3.6 млрд. лв. и се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - август 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 33.1 млрд. лв. (по цени CIF), или с 13.1% повече спрямо същия период на предходната година.
През август 2012 г. общият внос нараства с 16.7% спрямо август 2011 г. и е в размер на 4.1 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2012 г. и възлиза на 6 426.4 млн. лв., което е с 3 230.5 млн. лв. повече от салдото за първите осем месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода
януари - август 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 5 014.0 млн. лева.
През август 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 439.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 237.5 млн. лева.


Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа