Хърсев: Всички държави облагат лихвите

- Г-н Хърсев, може ли да се каже, че правителството въвежда нов данък?

- Не, в никакъв случай не може да се каже подобно нещо, правителството категорично не въвежда нов данък. Десятъкът е въведен по нашите земи много, много отдавна -въвел го е още Мидхат паша. Става въпрос за данък върху дохода на физическите лица в парична форма. Това е било част от турската регулация и до днес си се прилага. Сега просто се премахва едно от изключенията в данъчната основа. Всичките доходи, които физическите лица имат, се облагат с данък, ама някои от тях - не се облагат. Тези изключения са няколко. Това са доходите от лихви, от пенсии и при някои случаи на селскостопанско производство. И сега просто изключението да не се облагат доходите от лихви се елиминира.

- Как ще повлияе на банковата система?

- Предполагам, че няма да повлияе по никакъв съществен начин на банковата система.

- Ако бъде поставен необлагаем минимум на облагането на лихвите, няма ли да се разбият депозитите, за да слязат под максимума?

- Не бих съветвал абсолютно никого да въвежда необлагаем минимум на подобно облагане, тъй като просто идея си няма какъв проблем ще си навлече на главата с подобно упражнение. Просто това ще означава невероятна глупост от гледна точка на технологията на данъчното облагане. Процедурата е толкова тромава, че със сигурност ще излезе, че по-добре е да се откажем напълно от това облагане, отколкото да се въвежда някакъв праг. С други думи казано изчисляването на необлагаемия минимум ще е по-скъпо, отколкото максималните постъпления, които могат да се очакват от този данък. Какво имаме в момента - настоящото предложение е измислено просто и работещо. На банките ще се даде указание и по същия начин, по който те сега вече удържат и изнасят дан ъ к а върху лихвата на чуждестранните физически и юридически лица, по този начин ще го правят и за всичките си останали клиенти в България. И това става автоматично. А иначе, ако се въведе необлагаем праг, това ще означава на всичките депозити на всичките депозитори във всичките банки да ги съберем на едно място и тогава тепърва да почнем да преценяваме кой депозит е под прага и кой е над него. Което означава, че както в момента имаме 12 000 данъчни служители, само за тази нова работа ще ни трябват още 12 000 данъчни служители. И, разбира се, тези допълнителни 12 000 данъчни служители ще ни струват повече, отколкото са очакваните максимално 200 млн. лв. приходи от данъка върху влоговете.

- В другите държави облагат ли се доходите от депозити на физическите лица?

- Да, доколкото ми е известно, те се облагат в почти всички държави, като при тях се използват най-различни ставки. Просто облагането на доходите е универсално и в повечето държави за разлика от нас няма изключения за него.

- Разумно ли е решението?

- Да, нормално е и дори бих казал, че е разумно да се отменят и останалите изключения по облагането на доходите. Всъщност тези изключения противоречат на редица закони и на основния принцип на данъчното облагане. Не може да изключиш едни лица или дейности от облагане. След като ще плащаме данък, трябва да го плащаме всички и да е върху всички доходи поравно. Това важи с особена сила за земеделците, за които не виждам никакви причини да не се облагат като всички останали производители. А специално за пенсиите - при тях, разбира се, ще трябва да се предприемат мерки, с които да се неутрализират ефектите от мярката - тоест да се увеличат пенсиите, така че премахването на изключението за необлагане да не повлияе по никакъв начин на разполагаемия доход на гражданите, които живеят на пенсии.

- Какви ще са неговите краткосрочни и дългосрочни ефекти?

- Ами, естествено, на първо място ще има осигурени допълнително средства за държавната хазна и ще се постигне по-голяма справедливост.

- Ако приемем, че голяма част от депозитите са замразени инвестиции, ще бъдат ли собствениците им стимулирани от новото облагане да инвестират и така да се повиши икономическата активност?

- Не бих казал, че депозитите са замразени инвестиции. Правилната характеристика е „отложено потребление". Не трябва да забравяме, че всъщност точно депозитите са базата, от която се правят инвестициите -банките трансформират парите, събрани от своите клиенти, в кредит. Съществува възможност премахването на изключението за облагането на доходи от лихви да стимулира потреблението, но според мен, честно казано, е малко вероятно такова нещо да се забележи. Повечето хора спестяват поради една основна причина - защото нямат вложение на своя индивидуален капитал. Всички, които до вчера са били примерно дребни предприемачи, строителни работници, ако щете продавачи на гащи на сергия в Несебър. Забраняват му да продава на сергията или пък приключва сезонът -човекът какво да прави - веднага си прибира капиталчето от 10-20 хил. лв. и го слага да зимува в банката. Така е било винаги. А хипотезата, че продавачът на гащи от Несебър сега ще си изяде капитала, не ми се вижда никак вероятна. Поради простата причина, че догодина април месец той ще трябва да ходи да купи гащи, за да отиде да ги продава.

- Ще въведат ли банките нещо като такса управление на данъка?

- Не, няма да въведат нищо такова. Най-вече, защото досега подобна такса не е въведена по никоя от отделните категории, чиито доходи от лихви подлежат на облагане. Такива са например чуждестранните физически лица, които имат влогове у нас. А това касае не само чуждестранните, защото много от тях реално са си чисти българи, но в момента живеят някъде другаде. Така например на Митко Бербатов от депозитите му събират данък, защото не живее в България. Нищо че е наше момче от Македонско, неговите лихви се облагат, за което банките не му събират абсолютно никаква такса за управление.

Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа