Парламентът прие законови промени за насърчаване на инвестициите

Парламентът прие на първо четене промени
в Закона за насърчаване на инвестициите.
Измененията са внесени от Министерския съвет и целят да се
стимулират инвестициите и да се създадат условия за заетост с
откриване на нови високопроизводителни работни места.
Законопроектът предвижда нова насърчителна мярка - държавата да
възстановява част от задължителните осигурителни плащания,
направени от инвеститора в качеството му на работодател, за не
повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно
място. Приоритетно ще се насърчават инвестиции във
високотехнологичните дейности или в икономически
необлагодетелствани райони.
bta.bg

Станете почитател на Класа