Шефът пести данъци, ако наема безработни

Шефът ще пести данъци, ако наема безработни младежи. Тази идея иска да въведе със законова промяна социалният министър Тотю Младенов. Според нея фирмите ще намаляват финансовите си резултати преди облагане с разходите за заплати и осигуровки на назначени служители на възраст до 29 години.

Договорът с тях обаче трябва да е поне за една година, отбелязва "Стандарт". Другото условие е младежите да са регистрирани в бюрата по труда най-малко от 4 месеца. Промяната трябва да залегне в готвените поправки на Закона за корпоративното подоходно облагане. В момента младежката безработица у нас е над 30%, което е с 10 на сто над средната за Евросъюза.

През юни правителството подписа споразумение с бизнеса и синдикатите за наемане на 22 хиляди безработни младежи в частния сектор до края на 2013 г.

Подобен данъчен стимул от години съществува при наемане на безработни над 50 години или с увреждания. Новата данъчна преференция е предназначена за фирми, които не са се възползвали от субсидиите по европрограмата "Развитие на човешките ресурси" или от държавните мерки за насърчаване на заетостта. Тя не изисква допълнителен финансов ресурс, нито пък ще се отрази пряко или косвено на бюджета, твърди вносителят Тотю Младенов. Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане е вкарана в преходните и заключителни разпоредби на изменение на Кодекса на труда, което трябва да бъде обсъдено на предстоящо заседание на съвета за тристранно сътрудничество. То отново е свързано с по-лесния достъп на младите до пазара на труда. Предвижда се в трудовия кодекс ясно да се регламентира договорът за стажуване като особен вид договор, който подпомага прехода на младите от образование към устойчива заетост. Сега много често стажанти трупат опит и без никакви договори и заплащане.


Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа