Банковият сектор „в сянка” надхвърлил брутния вътрешен продукт на страните на „Г-20”

Обемът на банковия сектор в света през 2011 година достигна 67 трилиона долара. За това се посочва в доклад на Съвета по финансова стабилност, на експертната структура, създадена на срещата на Г-20 през 2009 година за оценка на световните финансови рискове.

Към банковия сектор „в сянка” се отнасят всички финансови структури, занимаващи се с кредитна и инвестиционна дейност без банкови лицензии и затова не попадащи под банков надзор.

В тази категория попадат хедж-фондове, значителна част от инвестиционните фондове и дори физически лица, занимаващи се с фондова търговия.

Съветът твърди, че за борбата със световните финансови кризи е необходима разработка на пълноценна система за контрол на този сегмент на финансовата система.bulgarian.ruvr.ru

Станете почитател на Класа