Le Monde: Капитализмът е вирусът

Le Monde: Капитализмът е вирусът
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    26.05.2020
  • Share:

Антропологът Филип Дескола * сравнява капитализма с вирус, който продължава да се разпространява като епидемия: дори и да не убива директно своите носители, той унищожава условията на живот на всички жители на Земята в дългосрочен план. Трябва коренно да променим начина си на живот.

Видео: Capitalism: A Love Story (2009), режисьор Майкъл Мур.

 

Le Monde: Капитализмът е вирусът, който ще убие планетата

 

Пандемията е реакатив, който поради своя глобален характер не концентрира в себе си чертите на определено общество, а определени характеристики на постиндустриалния капитализъм, който преобладава в съвременния свят.

Това е безпрецедентна деградация и намаляване на териториите, които са по-малко подложени на човешко въздействие поради екстензивното животновъдство, промишленото земеделие, вътрешната колонизация, добива на полезни изкопаеми и енергоносителите.

 

 

 

 

Поради тази ситуация дивите видове, които са резервоари на патогени, стават много по-интензивни при контакт с хората, които от своя страна живеят в много по-стеснени условия. Големите пандемии се създават от болести, които се предават от видове на видове и разпространението им по този начин до голяма степен предизвиква екологични сътресения.

Вторият момент: продължаващото неравенство в и между страните, което се появи на фона на кризисната ситуация, във връзка с което последствията сериозно се различават в зависимост от социално-икономическата ситуация.

Пандемията ви позволява да проверите заключението на антрополога Дейвид Грейбър, че колкото по-полезна е определена професия за обществото, толкова по-ниска е заплатата и престижа. Изведнъж всички осъзнаваме ключовото значение на хората, които ни лекуват, снабдяват ни с храна, изнасят боклука — първите, които се излагат на опасността да се заразят.

Трета точка: степента на разпространение на пандемията. Фактът, че инфекциозните болести се разпространяват по цялата Земя, не е нищо ново, но скоростта на процеса в този случай обръща внимание на съществуващата форма на глобализация, която, както изглежда, е изцяло ръководена от невидимата ръка на пазара, тоест основава се на правилото за бърза печалба.

Вирусът е паразит, който се размножава, увреждайки гостоприемника си, до смъртта му. Точно това прави капитализмът със Земята от началото на индустриалната революция.

Сега вече разбираме това, но явно се страхуваме от лекарството, въпреки че го знаем: става въпрос за радикална промяна в начина ни на живот.

Нужна ни е Политика за Земята като общ дом, който принадлежи не само на хората.

Това предполага революция в политическото мислене в същия мащаб, както при философите на Просвещението и мислителите на социализма.

Вече има предпоставки за това.

Авторът е ученик Клод Леви-Строс и носител на златен медал на Националния център за научни изследвания за цялостното му творчество. Той се занимава със сравнителна антропология на отношенията между хората и други същества, превърнала се в революция както за хуманитарните науки, така и за съвременната екология, както е видно от книгите „Отвъд природата и културата“ (2005) и „Състав на световете“ (2014).

 

 

Петя Паликрушева, превод и редакция

Станете почитател на Класа