Eвростат: България е на второ място по най-нисък държавен дълг

Според Евростат държавният дълг на България се е понижил през третото тримесечие на миналата година до 17,3% от БВП и е в размер на 13,611 млрд. евро спрямо дълг в размер на 18,0% от БВП през второто тримесечие и под ниво на дълга от 18,7% от БВП преди година (през третото тримесечие на 2012-а).
България влиза в челната тройка и по отношение на темпото на понижение на държавния дълг на годишна база (през третото тримесечие на 2013-а спрямо третото тримесечие на 2012-а), като по-голямо намаление на дела на държавния дълг за посочения период имат само Германия и Латвия.
Общият размер на държавния дълг в еврозоната се сви през третото тримесечие на 2013-а година за пръв път от шест години насам, което е пореден сигнал за отслабване на продължителната дългова криза в региона, показват данни на Евростат.
Общият правителствен дълг на 17-те страни-членки падна до 92,7% от БВП на еврозоната към края на септември 2013-а година от 93,4% през второто тримесечие на изминалата година. Това е първото понижение на европейския дълг от последното тримесечие на 2007-а година, но на годишна база има поредно повишение на дълговата тежест от 90,0% през третото тримесечие на 2012-а година.
Данните за целия Европейски съюз показват слабо повишение на общите държавни дългове до 86,8% от БВП през третото тримесечие на миналата година от 86,7% през второто тримесечие и спрямо 84,9% преди година (спрямо третото тримесечие на 2012-а година).
Най-високи остават нивата на дълга в Гърция (171,8% от БВП), Италия (132,9%), Португалия (128,7%) и Ирландия (124,8%), докато най-ниски са нивата на държавния дълг спрямо БВП в Естония (10,0% от БВП), България (17,3% от БВП) и Люксембург (27,7%).Станете почитател на Класа