НПО осъди транспортното министерство заради отказан достъп до информация

  • Заповедта на Главния секретар на МТИТС е незаконосъобразна и издадена със съществени нарушения

Неправителствената организация „Приятели на железопътния транспорт" осъди на втора инстанция Министерството на транспорта и съобщенията за отказан достъп до информация. Административният съд в София в лицето на съдия Весела Андонова е отменил заповедта на главния секретар на министерството, с която се отказва достъп до информация за Договора за извършване на обществена услуга с железопътен транспорт, както и на отчетите за неговото изпълнение през периода 2009 -2012 г.
Според Административният съд заповедта на Главния секретар на МТИТС е незаконосъобразна и издадена в съществено нарушение административните правила и на материалния закон. От министерството имат 14-дневен срок да се произнесат съобразно указанията на съда.
„Нямам логично обяснение защо от транспортното министерство се опитват да скрият информация, която би показала нарушения при предишното правителство. При това говорим за десетки, ако не и стотици милиони лева, които са били усвоявани неправомерно от държавния бюджет не по предназначение. Единственото общо е ръководството на ИА „Железопътна администрация", което не е упражнило достатъчен контрол върху средствата от бюджета, изплащани по Договора за обществена услуга. Смятам че е редно след това решение на съда транспортният министър Данаил Папазов да отстрани директора на ИА „Железопътна администрация" Веселин Василев и да направи пълна проверка на случая. В противен случай и той става съучастник в нарушенията, за които сигнализираме от няколко години", коментира пред „Класа" Варужан Апелян, председател на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт".

Станете почитател на Класа