Вложиха $270 млрд. в зелена енергия

Зелената енергия за последните осем години е нараснала с 62%. 25% от тока, 17% от отоплението и 6% от автомобилните горива в Европа идват от възобновяеми източници. 270,2 млрд. долара инвестира светът във възобновяема енергия през миналата година. Само за проучвания са били заделени над 11 млрд. долара, почти поравно разделени между правителства и частни компании. Отново слънчевата и вятърната енергия са лидери по привлечени капитали. В първата са инвестирани 149,6 млрд. долара, или с 25% повече спрямо 2013 г., а във втората - 99,5 млрд. долара, което е нов рекорд.

Миналата година може да се запомни, първо, с наблюдаваният безпрецедентен бум на зелената енергия в две страни - Китай и Япония. Двете азиатски икономики насочиха капитали в размер на 74,9 млрд. долара в слънчева енергия, което представлява практически 50% от световните инвестиции, насочени към сектора.

Вторият удар направи Европа. Не по-малко от 7 проекта за добиване на офшорна вятърна енергия, всеки на стойност надвишаваща 1 млрд. долара, достигнаха фаза крайно инвестиционно решение. Най-големият проект, изчисляван на близо 4 млрд. долара, ще бъде финансиран от 12 банки, Европейската Инвестиционна Банка, три експортно кредитни институции и Датски пенсионен фонд. Става въпрос за най-голямата в историята централа инсталирана във вода, с капацитет за производство на зелена енергия равняващ се на 600 MW.

През 2014 г. в световен мащаб бяха направени инвестиции в проекти за офшорна вятърна енергия на обща стойност 18,6 млрд. долара, което е увеличение със 145% спрямо предишната година и с 45% над нивата на рекордната 2010 г.
В същото време обаче развиващите се страни също започват да обръщат все повече внимание на възобновяемата енергия и да наливат все повече капитали в нея. През миналата година разпределението на инвестициите е най-равностойно от когато и да е било преди между развитите и новопрохождащите икономики. Първите са вложили 139 млрд. долара, а вторите - 131,1 млрд. долара. Прогресът на новите икономики обаче не се дължи единствено на Китай. През 2014 г. Бразилия и Индия са вложили приблизително 8 млрд. долара, а Република Южна Африка - 5,5 млрд. долара. Те попадат и в Топ 10 на държавите с инвестиции в зелена енергия, докато Мексико, Чили, Турция, Индонезия и Кения се присъединиха към Клуба на страните с над 1 млрд. долара.

С внос на енергоизточници за 400 млрд. евро годишно, което прави по над 1 млрд. евро на ден, EС е най-големият вносител в света. За това не е учудващо, че обръща толкова голямо внимание на алтернативните източници на енергия, каквато е възобновяемата. Засега Европа продължава да е лидер по пазарен дял и инсталирани мощности на зелена енергия на глава от населението, но с бързи темпове напредват САЩ и Китай, които инвестират огромни капитали.
Поднебесната империя държи рекорда за най-много инвестиции в зелена енергия за миналата година. Страната е заделила 89,5 млрд. долара, или с 32% повече спрямо 2013 г. Китай е пазарен лидер при слънчевата енергия и сред най-големите производители на вятърна енергия.

Европа е втора с обем на инвестиции от 66 млрд. долара. САЩ затварят Топ 3 с 51,8 млрд. долара, което е пик от 2012 г. насам. Япония, която се превърна във вторият най-голям потребител на слънчева енергия, повиши финансирането си за възобновяемите енергийни източници с 12% до 41,3 млрд. долара.

В момента Европа има 3 пъти повече инсталирани мощности на глава от населението в сравнение с който и да е друг регион в света и износ на зелена енергия за 35 млрд. евро всяка година. Над 1 млн. са ангажирани в сектора, който пък се изчислява на 130 млрд. евро. Интересно е да се знае, че над половината от въведените нови енергийни мощности на Стария континент през 2013 г. са за зелена енергия.

Станете почитател на Класа