×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 268

Брутният външен дълг на България намаля с над 500 млн. евро през 2013 г.

  • Само държавният дълг се е свил с почти 4% към края на миналата година

Мая Цветкова

 

Брутният външен дълг (на предприятия, финансови институции, държавата) на България към края на декември 2013 г. възлиза общо на почти 37,13 млрд. евро, което е по-малко с 506 млн. евро (1,3%) спрямо декември 2012 г., сочат данните на БНБ. Свиването на външния ни дълг се дължи изцяло на намалението на краткосрочните задължения. В края на 2013 г. те възлизат на 9,7 млрд. евро, което е със 7,1% (почти 742 млн. евро) по-малко спрямо края на 2012 г. Дългосрочните външни задължения обаче нарастват през миналата година с 0,9% (235 млн. евро) до 27,427 млрд. евро.

 

От общия брутен външен дълг само този на държавата възлиза на 3,246 млрд. евро в края на 2013 г., т.е. той бележи годишно намаление с над 128 млн. евро (почти 4%).

 

През цялата 2013 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг вълзлизат общо на близо 6,69 млрд. евро, при плащания от почти 6,91 млрд. евро през 2012 г.

 

Нетният външен дълга на България към декември 2013 г. е 14,426 млрд. евро, което е понижение с почти 1,1 млрд. евро спрямо края на 2012 г. Намалението на нетния дълг се дължи както на понижението на брутния външен дълг, така и на увеличението на брутните външни активи с 586 млн. евро (2,6%).

Станете почитател на Класа