Образованието не може да е само за себе си

Няма сериозна връзка между нуждите на бизнеса и българското образование, стана ясно вчера от анализа на БСК. Статистиката, която изнасят от камарата, е стряскаща – все по-малко българи предпочитат техническите специалности и се насочват към стопанското управление и администрацията. Подобни желания са обясними - държавното управление се счита за сигурна сфера, а и там реформите, разбирани като съкращения, са най-малки.
Но работата на ВУЗ-овете е не механично да разкрива нови и нови бройки, за да удовлетвори наплива към определени специалности, а да се съобразява с нуждите на пазара и да разяснява на кандидат-студентите къде са възможностите им за реализация. В противен случай ще се окажем в положение на нация с много началници и малко специалисти. Което ще постави сериозни проблеми пред икономиката.
В плановото управление няма нищо лошо и е добре това да бъде разбрано както от отговорните фактори в образованието, така и от бизнеса. И да се действа в посока, която да позволи връзката между учение и реализация да бъде осъществена, след като близо 20 години тя просто беше пренебрегвана в името на различни цели.

Станете почитател на Класа