МС ще изплати обезщетения по 5 жалби до Европейския съд по правата на човека

Правителството одобри едностранни декларации по пет жалби срещу България, подадени в Европейския съд по правата на човека. Това означава, че кабинетът признава справедливостта на повдигнатите оплаквания и се съгласява доброволно да изплати на жалбоподателите обезщетения за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото, предаде репортер на БГНЕС.
Едностранни декларации се правят в случаите, когато ЕСПЧ е отправил предложение към страните за приключване на делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.Петте жалби срещу България са на Богдан Златев, на Танко Тодоров, на Костадинка Кънчева и Гивка Тонева-Економиду, на Георги Лазаров и на Константин и Иринка Якимови, като и в петте случая е признато нарушение на правото на съдебен процес в разумен срок.Богдан Златев ще получи 2600 евро за гражданско дело относно изплащане на парично обезщетение за неизпълнение на сделка за акредитив, водено почти 10 години. Десет години е продължило и наказателното производство срещу Танко Тодоров, който получава обезщетение от 1600 евро. Жалбата на Костадинка Кънчева и Гивка Тонева-Економиду е заради продължило седем години само в досъдебната си фаза наказателното производство във връзка с увреждане на имущество. Костадинка Кънчева ще получи за това обезщетение от 2200 евро. Случаят на Георги Лазаров е свързан с продължило повече от шест години и половина гражданско производство по трудовоправен спор. Неговото обезщетение е от 2000 евро. Константин и Иринка Якимови пък са били лишени от правото да ползват собствения си недвижим имот над 12 години заради гражданско производство, образувано срещу тях през ноември 1992 г. и приключило през март 2005 г. Правителството признава, че забавянията в съдопроизводството не са били провокирани или причинени по вина на жалбоподателите и приема да заплати на Якимови 5800 евро обезщетение.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа